CATALOGUE GỖ AWOOD

Nhằm mang đến cho quý khách cái nhìn thực tế về gỗ nhựa ngoài trời Awood, Mạnh Trí sẽ đưa ra 1 số hình ảnh tổng hợp về sản phẩm Awood. Bao gồm:

  • Logo Awood

logo-awood

  • Cấu tạo của gỗ nhựa Awood

cau-tao-awood

  • Sản phẩm

chi-tiet-go-awood-tr2

  • Ứng dụng của sản phẩm

san-go-awood-dac-tr3

san-go-awood-rong-tr4

hang-rao-tay-vin-awood-tr5

tam-trang-tri-awood-tr7

vi-go-nhua-awood-tr8

op-trang-tri-awood-tr9

  • Qui cách sản phẩm

san-go-rong-awood-tr11

san-go-rong-awood-tr12

san-go-rong-awood-tr13

san-go-rong-awood-tr14

san-go-rong-awood-tr15

san-go-dac-awood-tr16

SAN-GO-DAC-AWOOD-TR17

hang-rao-tay-vin-awood-tr19

lam-che -nang-tr20

lam-che -nang-tr21

vi-go-nhua-tr22

  • Bảng tổng hợp tất cả sản phẩm Awood

chi-tiet-go-awood-tr2

  • Bảng màu sắc, vân trang trí và lợi ích của gỗ Awood

awood-tieu-chuam-chat-luong-tr24

  • Hướng dẫn lắp đặt đúng kĩ thuật

lap-dat-awood-tr25

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.