Gạch 3D Đại Dương Mạnh Trí 13968642

1.900.000 /m2

Kích thước:

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng

0903.11.17.15