Gạch 3D Mã Đáo Thành Công Mạnh Trí 11855461

1.900.000 /m2

Kích thước:

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng