Gạch 3D Nhà Vệ Sinh Mạnh Trí 14463506

3.400.000 /m2

Kích thước:

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng