Gạch 3D Phòng Giải Trí Mạnh Trí 16352051

1.900.000 /m2

Kích thước:

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng