Gỗ nhựa Zenwood Zen-KV04

195.000 /m dài

Kích thước: 145 x 20 mm ( Chiều dài theo yêu cầu với kích thước tối đa 3,5 m)

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng