Gỗ nhựa Zenwood Zen-KV07

245.000 /m dài

Kích thước: 100 x 50 mm ( Chiều dài theo yêu cầu với kích thước tối đa 3,5 m)

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng