Lam Sóng Gỗ Acoustic ACT 467 SC04

835.000 /m2

Kích thước: 21 x 600 x 2400 mm

Số lượng tấm/ hộp: 

Diện tích/ hộp:

Tình trạng: Còn hàng