Sàn Gỗ AGT PRK901-8mm

335.000 /m2

Kích thước: 1200 x 191 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.8336 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng