Sàn Gỗ AGT PRK902-12mm

450.000 /m2

Kích thước: 1195 x 189 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 6 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.3551 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng