Sàn gỗ công nghiệp Galamax B504

279.000 /m2

Kích thước: 810 x 132 x 12.3 mm

Số luợng tấm/ hộp: 20 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.1384 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng