Sàn gỗ công nghiệp Galamax BG226

225.000 /m2

Kích thước: 808 x 130 x 8.3 mm

Số luợng tấm/ hộp: 30 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.1512 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng