Sàn gỗ công nghiệp Galamax BH112

225.000 /m2

Kích thước: 1216 x 196 x 8.3 mm

Số luợng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.38336 m2/hộp

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng