Sàn gỗ công nghiệp Kosmos KB1881

279.000 /m2

Kích thước: 1223 x 132 x 12 mm

Số luợng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.6144 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng