Sàn gỗ công nghiệp Kosmos M193

219.000 /m2

Kích thước: 813 x 132 x 8 mm

Số luợng tấm/ hộp: 30 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.2195 m2

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng