Sàn gỗ công nghiệp Kosmos S290

204.000 /m2

Kích thước: 1225 x 202 x 8 mm

Số luợng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.4745 m2/hộp

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng