Sàn gỗ công nghiệp Kosmos S293

204.000 /m2

Kích thước: 1225 x 202 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.4745 m2/hộp

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng