Sàn gỗ Quick Step IM 1855

710.000 /m2

Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 7 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.835 m2

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng