Sàn gỗ Vario O119BL

485.000 /m2

Kích thước: 1283 x 193 x 12 mm

Số luợng tấm/ hộp: 5 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.2381 m2

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng