Sàn gỗ Vario O136BN

490.000 /m2

Kích thước: 1283 x 115 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.1804 m2

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng