Dongwha KO1202

500.000 /m2

Kích thước: 1200 x 120 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 12 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.728 m2

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua