Sàn Gỗ Galamax Gold H2701

269.000 /m2

Kích thước: 1223 x 117 x 12 mm

Số luợng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.43091 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng