Sàn Gỗ Galamax Gold HG606

225.000 /m2

Kích thước: 1225 x 150 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 15 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.75625 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng