Sàn Gỗ Xương Cá Herringbone XC Gõ Đỏ

Kích thước: 900 x 90 x 15 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 0.8 m2

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua