Sàn gỗ kỹ thuật Inovar HXB2532

990.000 /m2

Kích thước: 15 x 192 x 1616 mm

Số lượng tấm/ hộp: 6 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1,86 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng