Sàn gỗ Janmi AC12

Kích thước: 1283 x 115 x 12 mm

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Xuất xứ: Malaysia