Sàn gỗ Janmi CA11

Kích thước: 1283 x 115 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.18 m2

Trọng lượng: 18 kg

Xuất xứ: Malaysia