Sàn gỗ Janmi O116 – 12mm

Kích thước: 1283 x 115 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Xuất xứ: Malaysia