Sàn gỗ Janmi W26

Kích thước: 1283 x 193 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 5 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 

Trọng lượng: 18 kg

Xuất xứ: Malaysia