Engineer Pergo 04000

2.600.000 /m2

Kích thước: 1820 x 145 x 14 mm

Số lượng tấm/ hộp: 6 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.583 m2

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua