Sàn Gỗ Kronopol Aqua D3747

445.000 /m2

Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 9 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.397 m2

Tình trạng: Còn hàng