Sàn Gỗ KT301

159.000 /m2

Kích thước: 1215 x 127 x 8 mm

Số lượng tấm/hộp: 18 tấm/hộp

Diện tích/hộp: 2.77749 m2

Tình trạng: Còn hàng