Sàn Gỗ KT303

189.000 /m2

Kích thước: 1215 x 196 x 8 mm

Số lượng tấm/hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/hộp: 2.3814 m2

Tình trạng: Còn hàng

0903.11.17.15