Sàn gỗ kỹ thuật Chiu Liu Engineer

880.000 /m2

Kích thước: 900 x 90 x 15/3.0 mm

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng