Sàn gỗ Luxury LUX85

235.000 /m2

Kích thước: 1218 x 198 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.412 m2

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng