Sàn gỗ MaxLock M-5110

169.000 /m2

Kích thước: 1218 x 198 x 8 mm

Số lượng tấm/hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/hộp: 2.412 m2/hộp

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng