Sàn gỗ MaxLock MF324

245.000 /m2

Kích thước: 806 x 134 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 20 tấm /hộp

Diện tích/ hộp: 2.16 m2

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng