Sàn gỗ MaxLock MS-14

189.000 /m2

Kích thước: 806 x 134 x 8 mm

Số luợng tấm/ hộp: 32 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.456 m2/hộp

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng