Sàn gỗ MaxLock MS-87

189.000 /m2

Kích thước: 806 x 134 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 32 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.456 m2/hộp

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng

0903.11.17.15