Sàn gỗ nhựa NC Wood SANVD Maple Leafred

Xuất xứ: Việt Nam

Mã sản phẩm: SANVD

Kích thước: 140 x 25 x 2200 mm