Sàn Gỗ Parador Classic 1050 1475599

650.000 /m2

Kích thước: 1285 x 194 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.493 m2/hộp

 

Tình trạng: Còn hàng