Sàn Gỗ Parador Eco Balance Pur 1730680

1.264.000 /m2

Kích thước: 1285 x 191 x 9 mm

Số lượng tấm/ hộp: 9 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.209 m2/hộp

 

Tình trạng: Còn hàng