Sàn Gỗ Parador Trend Time 6 1567470

880.000 /m2

Kích thước: 2200 x 243 x 9 mm

Số lượng tấm/ hộp: 5 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.673 m2/hộp

 

Tình trạng: Còn hàng