Sàn Gỗ Parador Trend Time 8 1474076

820.000 /m2

Kích thước: 1285 x 330 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 5 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.12 m2/hộp

 

Tình trạng: Còn hàng