Sàn gỗ Thaixin GO10681

395.000 /m2

Kích thước: 1205 x 193 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 7 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.628 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng