Sàn gỗ Thaixin VF1082

295.000 /m2

Kích thước: 1205 x 192 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.8509 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng