Sàn gỗ xương cá Kosmos X15-2

320.000 /m2

Kích thước: 606 x 96 x 8 mm

Số luợng tấm/ hộp: 36 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.09434 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng