Sàn Gỗ Xương Cá Herringbone XC Walnut

1.800.000 /m2

Kích thước: 900 x 90 x 15 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 0.8 m2

Tình trạng: Còn hàng