Sàn nhựa 3K Vinyl K140

135.000 /m2

Kích thước: 914.4 x 152.4 x 2 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.34 m2

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng