Sàn Nhựa Aimaru 748 A-4053

169.000 /m2

Kích thước: 177,8 x 1.219,2 x 3 mm (WL 0,3mm)

Kiểu vân: Vân gỗ

Số lượng tấm/ hộp: 16 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.47 m2/hộp

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng